Hjem

Velkommen! Vi er en Øre-Nese-Hals-klinikk som har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Nyhet! Catharina Gjerde Håkonsen begynner hos oss 9 september.
Catharina er en meget dyktig kiropraktor som behandler svimmelhet på benk og i TRV-stol.
Hun vil i starten tilby behandling i TRV-stol på onsdag kveld.
Behandling i TRV-stol med kort ventetid vil derfor nå bli mulig på tirsdag, onsdag og torsdag kveld og fredag ettermiddag.
På kveldene må man bruke ringeklokken til Nordfalk Øre-Nese-Hals (601).

Informasjon vedrørende Covid-19 Epidemien (oppdatert 26/8-20).

Alle våre medarbeidere er i arbeid med tiltak for smittevern.

Time hos Anna og Halvor bookes elektronisk via denne lenken:

Instruksjoner om smittevern:

I tilegg til gjeldene hygieneinstruksjoner med håndvask før og etter konsultasjon vil vi også be dere om å holde avstand til hverandre i venteværelset. Vi ber dere også om å ha på rent tøy. Pårørende bør vente utenfor bygningen hvis mulig for å redusere risiko for smittespredning.

Vi følger situasjonen tett og iverksetter de tiltak helsemyndighetene anbefaler.

————————————————-

Time hos Anna og Halvor bookes elektronisk via denne lenken:
Timebooking Fysioterapeut og Kiropraktor
(TRV-stol kun på tirsdag, torsdag og fredag hos Halvor)
For mer info: Kontaktinfo & Priser
E-postadresse til Anna Lejerstedt: anna@nordfalkonh.no
E-postadresse til Halvor Brochmann: halvor@nordfalkonh.no
E-postadresse til Resepsjon post@nordfalkonh.no

Klinikken utreder de fleste tilstander innen ØNH-områdeter, men er høyspesialisert på utredning og behandling av svimmelhet og balanseproblemer.
Før din første undersøkelse av balanseapparatet hos oss, vær vennlig å lese følgende informasjon grundig: Praktisk info

Fysioterapeut Anna Lejerstedt flyttet in i våre lokaler i 2018. Anna Lejerstedt jobber privat og er spesialisert på behandling av krystallsyke (BPPV) og andre balanseforstyrrelser.

Vår klinikk tar helst imot henvisninger elektronisk fra din fastlege. Vi har omtrent 12 ukers ventetid for nyhenviste, men ventetiden kan være lenger før høytidsdager og rundt ferieperioder.

Vi har også teknisk avansert utstyr for å utføre søvnregistrering. Polygrafien brukes til å avdekke søvnapnesyndrom (pustestopper om natten).  Det kartlegger også snorking, volumet på dette, og flere andre tilstander. Du kan be din fastlege om henvisning.

Du vil finne en del informasjon om senteret på disse sidene. Ellers er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon dersom du har spørsmål.

Følg gjerne vår Facebook-side for å få kontinuerlig info fra oss:
Facebook Nordfalk Øre-Nese-Hals

Du vil hos oss oppleve høy kvalitet både på den medisinske behandlingen og på vår personlige service.