Hjem

Velkommen! Vi er en Øre-Nese-Hals-klinikk som har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Nyhet! Halvor Brochmann har nå begynt hos oss.
Halvor er en meget dyktig kiropraktor som i tillegg til kiropraktor-behandlinger også behandler svimmelhet på benk og i TRV-stol.
Behandling i TRV-stol med kort ventetid vil derfor nå bli mulig på tirsdag og torsdag kveld. På onsdager må man bruke ringeklokken til Anna Lejerstedt for å komme til Halvor, ellers brukes ringeklokken til Nordfalk Øre-Nese-Hals.

Time hos Anna og Halvor bookes elektronisk via denne lenken:
Timebooking Fysioterapeut og Kiropraktor
(TRV-stol kun på tirsdag og torsdag kveld hos Halvor)
For mer info: Kontaktinfo & Priser
E-postadresse til Anna Lejerstedt: anna@nordfalkonh.no
E-postadresse til Halvor Brochmann: halvor@nordfalkonh.no
E-postadresse til Resepsjon post@nordfalkonh.no

Klinikken utreder de fleste tilstander innen ØNH-områdeter, men er høyspesialisert på utredning og behandling av svimmelhet og balanseproblemer.
Før din første undersøkelse av balanseapparatet hos oss, vær vennlig å lese følgende informasjon grundig: Praktisk info

Fysioterapeut Anna Lejerstedt flyttet in i våre lokaler i 2018. Anna Lejerstedt jobber privat og er spesialisert på behandling av krystallsyke (BPPV) og andre balanseforstyrrelser.

Vår klinikk tar helst imot henvisninger elektronisk fra din fastlege. Vi har omtrent 12 ukers ventetid for nyhenviste, men ventetiden kan være lenger før høytidsdager og rundt ferieperioder.

Vi har også teknisk avansert utstyr for å utføre søvnregistrering. Polygrafien brukes til å avdekke søvnapnesyndrom (pustestopper om natten).  Det kartlegger også snorking, volumet på dette, og flere andre tilstander. Du kan be din fastlege om henvisning.

Du vil finne en del informasjon om senteret på disse sidene. Ellers er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon dersom du har spørsmål.

Følg gjerne vår Facebook-side for å få kontinuerlig info fra oss:
Facebook Nordfalk Øre-Nese-Hals

Du vil hos oss oppleve høy kvalitet både på den medisinske behandlingen og på vår personlige service.